คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » การใช้งาน Drupal

การใช้งาน Taxonomy

Taxonomy เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดกลุ่มของเนื้อหาใน เว็บโดยนอกจากจะใช้ Tags แล้วเรายังสามารถสร้าง Taxonomy และ Vocabulary เพื่อให้ผู้เขียนเนื้อหาสามารถกำหนดกลุ่มของเนื้อหาได้ตรงตามที่เราซึ่งเป็นเว็บแอดมินกำหนดไว้ เทียบกันง่่าย ๆ ก็คือ Taxonomy เป็นกลุ่มหลักจะเป็น Vocabulary สำหรับกลุ่มย่อยคือ Term ซึ่งอยู่ใน Vocabulary นั้่นเอง

เริ่มต้นด้วยการ 

1. ไปที่ Structure > Taxonomy

2. เพิ่ม Vocabulary

3. คลิกเข้าไปใน Vocabulary  จากนั้นเพิ่ม Add Term

ทำการเพิ่ม Terms

เมื่อทำการเพิ่ม Vocab และ Term แล้วจากนั้นเราจะไปจัดการโครงการของเนื้อหาเพื่อให้มี File ตัวเลือกของ Taxonomy เพิ่มเข้าไป

1. ไปที่เมนู Structure

2. Content Type

3. เลือก Manage Fields ของ Article

ทำการเพิ่ม Field ที่ช่ือว่า Taxonomy เลือก ชนิดของ data เป็น Term reference และ Form element เป็นแบบ Check Boxes / radio Buttons

จากนั้นเมื่อทำการบันทึกแล้วให้ทำการเลื่อก  Vocabulary ที่ต้องการ

ทำการบันทึกออกมาเมื่อเราเพิ่ม Article แล้วจะเห็นฟีลด์ ของ Taxonomy

Book

ขอบคุณ

โอเพนซอร์สทูเดย์
w3cbiz hosting

Twitter

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

Powered by Drupal