คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » การใช้งาน Drupal

การเพิ่มเนื้อหาในเว็บ

เข้าเมนู content > Add Content

การเพิ่มเนื้อหาหรือ Content นั้นมีให้เลือกสองแบบ คือ แบบ Article และ Basic page

Article คือเนื้อหาที่เป็นรูปแบบ Story มีการเพิ่มเติมทุกวัน เช่น ข่าว Blog

Basic page คือ เนื้อหาที่เป็นแบบไม่เปลี่ยนแปลงเช่น  หัวข้อเกี่ยวกับเรา

Text Format เป็นเรื่องของการแสดงผลข้อมูลหากไม่ต้องการใช้แทก HTML มากนักให้เลือก Filtered HTML หากใช้ HTML มากๆก็ให้เลือก Full HTML

Tags คือกลุ่มประเภทของเนื้อหา

Image เนื้อหาประเภท Article สามารถเพิ่มรูปได้หนึ่งรูป จนกว่าจะติดตั้งโมดูล IMCE เพื่อ Uplload รูป

ส่วนสำคัญอีกส่วนคือการ ประกาศ เมนู

 

Book

ขอบคุณ

โอเพนซอร์สทูเดย์
w3cbiz hosting

Twitter

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

Powered by Drupal