คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » การใช้งาน Drupal

การเปลี่ยนชื่อและสโลแกนของเว็บไซต์

ในเบื้องต้น ให้ทดลองปรับแต่งค่าอย่างง่ายก่อน โดยเริ่มจากการเปลี่ยนชื่อและสโลแกนของเว็บไซต์ มีขั้นตอนดังนี้ 1. ไปที่หน้า configuration -> Site information 2. กรอกข้อมูลตามที่ต้องการ มีรายละเอียดดังนี้ - Name เป็นชื่อของเว็บไซต์ - E-mail address เป็นอีเมล์ของเว็บไซต์ที่จะใช้ส่งไปหาสมาชิก - Slogan เป็นคำจำกัดความของเว็บไซต์ หรือชื่อรองของเว็บไซต์ ที่จะอยู่ต่อท้ายชื่อเว็บไซต์ - Default front page กำหนดหน้าแรกของเว็บไซต์ ปกติจะเว้นว่างไว้หรือ เราอาจจะให้วิ่งไปยังเมนู Blog เลยก็ได้ โดยใส่ http://phanupon.com/?q=nodeX หรือต้องการแสดง Blog ก็จะต่อท้าย URL ว่า http://yourwebsite/?q=node/1

Book

ขอบคุณ

โอเพนซอร์สทูเดย์
w3cbiz hosting

Twitter

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

Powered by Drupal