คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » การใช้งาน Drupal

การเพิ่มเนื้อหาในเมนู(ตอน การประกาศเมนู ในเนื้อหา)

เมื่อทำการเพิ่มเนื้อหาแล้วก็มาถึงหัวข้อถัดมานับว่าเป็นข้อดีของ Drupal ที่เราสามารถจัดการกับเมนูได้ทันทีในขั้นตอนแรก โดยเมื่อทำการคลิก Provide a menu link จะเกิดช่องกรอกข้อความ ชือว่า รายการ กับ คำอธิบายให้เขียนหัวข้อเมนู ในช่อง รายการ

หัวข้อถัดมาเป็น Book หรือ หนังสือ หัวข้อนี้จะเกิดก็ต่อเมือเราทำการ เปิดหัวข้อ Book  แล้ว

หัวข้อถัดมาเป็น version หรือ ข้อมูลรุ่นของเนื้อหา ถ้าทำการคริก บันทึกเป็นรุ่นใหม่เนื้อหาจะกลายเป็นรุ่นที่ update แล้ว

URL alias มีไว้สำหรับระบุว่าเนื้อหานี้จะใช้เมนู Path ว่าอย่างไรเพื่อจะได้ไม่ต้องจำตัวเลข Node เพียงระบุว่าให้เป็น path อะไร

ส่วนต่อมาเป็นการตั้งค่า Comment ว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้อ่านเขียนแสดงความคิดเห็นได้หรือไม่

ส่วน Auther เป็นการแก้ไขชื่อผู้เขียนว่าจะใช้ชื่ออะไรเขียนเมื่อวันที่เท่าไหร่

ส่วนสุดท้ายเป็นการตั้งค่าการพิมพ์หรือการ public ว่าจะนำเสนอเนื้อหาในนี้ออกสู่หน้าแรกหรือไม่หรือ จะยังไม่ทำการ public หรือ

จากรูปนี้แสดงว่าให้ทำการแสดงผลที่หน้าแรกและทำการ แสดงผลได้ทันทีจากนั้นทำการ บันทึก

Book

ขอบคุณ

โอเพนซอร์สทูเดย์
w3cbiz hosting

Twitter

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

Powered by Drupal