คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » การใช้งาน Drupal

การติดตั้ง CKEditor

เมื่อทำการติดตั้ง drupal เสร็จแล้วในส่วนของการเขียนเนื้อหาเราจะไม่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเขียน ocntent ที่เรียกว่า EDITOR ให้ใช้งานเราต้องทำการติดตั้งตัวช่วยเพิ่มเติมนั้นคือ CKEDITOR

ขั้นตอนการติดตั้งมีดังนี้

1. เลือก Module และเลือก Install new module และ Brows และเลือก ckeditor.x.x.zip

หากไม่สามารถติดตั้งผ่านเครื่องมือนี้ได้ให้ใช้ FTP ไปวางไว้ที่ ไดเร็กทรอรี่ Modules จากนั้นทำการเปิดใช้งานโดยไปที่

Module และใส่เครื่องหมายถูกหน้า CKEditor

จากนั้นทำการปรับ configure ที่ module > configure

เมื่อทำการ เลือก configure เราจะพบ error ดังนี้เนื่องจากยังขาด source บางส่วน

ทำการ download ได้ที่ http://ckeditor.com/download

และ upload ในส่วนของ ckeditor ไปไว้ในโมดูลด้วย FTP เพราะสิ่งที่ต้องการคือconfig.js ที่อยู่ใน

modules/ckeditor/ckeditor/config.jsหรือ sites/all/libraries/ckeditor/ckeditor.js.

เมื่อทำการ FTP เรียบร้อยแล้วกลับไปที่ configure ของ Module และ CKEditor จะได้หน้าตาดังนี้

.ทำการเลือก PROFILE ให้กับContent ทั้งสองแระเภทโดยให้ Full HTML นั้นสามารถใช้ Editor ได้ โดยการคลิกที่ edit

ในส่วนของ EDITOR APPEARANCE ให้ทำการ ENABLE

เมื่อทำการเลือกที่ Content และ Add new Content จะพบกับ EDITOR ที่ทำการติดตั้งลงไป

Book

ขอบคุณ

โอเพนซอร์สทูเดย์
w3cbiz hosting

Twitter

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

Powered by Drupal