คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » คู่มือ Vtiger5.4

การเพิ่ม Profiles ให้กับทีม

การเพิ่ม Profiles ให้กับทีมเพื่อนำไปใช้กับ user และ Roles

1. เลือก Setting และเลือก Profiles

2. คลิกที่ New Profile

3. เพิ่มชื่อ Profile

4. ขั้นตอนต่อมาเป็นการกำหนด Privilage สำหรับ Profile ที่สร้างขึ้น

5. จากนั้นเป็นขั้นตอนกำหนดสิทธิว่าจะให้สามารถจัดการกับอะไรได้บ้างเช่น จัดการกับ Contact สามารถ แก้ไข(Edit) แสดงผลหรือขอดู(View) และทำการลบ(Delete)

6. ส่วนต่อมาของหน้าจอซึ่งมีเรื่องของการจัดการงานขาย เรื่อง Invoice

7. ส่วนต่อมาเป็นเรื่องของ ระบบที่ทำการติดต่อกับ mobile การส่ง mail

8.ส่วนสุดท้ายของหน้าจอเพิ่มเติม เมื่อกำหนด Profile อย่างรอบคอบเรียบร้อยแล้วเราจะคลิก Finish

9. หลังจากบันทึกด้วยการคลิก Finish แล้วจะได้หน้าจอดังรูป

@opensource2day

Book

ขอบคุณ

โอเพนซอร์สทูเดย์
w3cbiz hosting

Twitter

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

Powered by Drupal