คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » คู่มือ Vtiger5.4

การเพิ่ม Organization ของลูกค้า

การเพิ่มหน่วยงานของลูกค้าหรือลูกค้าประเภทหน่วยงานเริ่มด้วยการไปที่

1. คลิกเลือก Organization จากนั้นคลิกเครื่องมือรูป +

ใช้เครื่องมือเพิ่ม organization

2. เพิ่มข้อมูลให้ครบทุกกรอบข้อมูลให้ได้มากที่สุด

3. ส่วนต่อมาของข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ ให้เลือก copy Billing address เพื่อสำเนาข้อมูลจาก Address Information จากนั้นทำการ Save

4. แสดงจำนวน Organizatio ที่เพิ่มเข้าไปหากทำการแก้ไขให้คลิกที่ edit

5. แสดงข้อมูล Organization เพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติม

 

@opensource2day

Book

ขอบคุณ

โอเพนซอร์สทูเดย์
w3cbiz hosting

Twitter

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

Powered by Drupal