คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » คู่มือ joomla 2.5.4

Global Configuration

การปรับแต่งเว็บไซต์จากศูนย์กลางของระบบจะอยู่ในส่วนนี้ก็คือ Global

การตั้งค่า site เพื่อกำหนดหรือแก้ไขชื่อของเว็บไซต์ สโลแกนด์ของเว็บไซต์ คีย์เวิรด์เพื่อการสืบค้น หรือการปิดเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงชั่วคราวเราจะใช้ ในส่วนของSite Global Config เป็นหลัก รวมถึงการตั้งค่า URL ให้เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ซึ่งอยุ่ในส่วนของ SEO Setting

ส่วนของ system จะเป็นเรื่องของระบบเช่นการตั้งค่าเวลาของ cache ของระบบ เวลาของ secction ซึ่งเป็นเวลาของการละทิ้งหน้าจอไว้นาน ๆ ระบบจะ Logout ให้อัตโนมัติ

ในส่วนของ Server เป็นส่วนของการเชื่อมต่อกับ Server เช่น ชื่อบัญชีของ FTP รหัสผ่านของ FTP ส่วนของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลหรือ DataBase ซึ่งจะเป็นชื่อผู้ใช้ละรหัสผ่านในการติดต่อกับระบบฐานข้อมูล และการตั้งค่าของ SMTP Server เพื่อเชื่อมต่อกับ mail server สำหรับรับส่งข้อความผ่าน e-mail

ส่วนต่อมาเป็นเรื่องของการกำหนดสิทธิ หรือ Permission ว่าจะให้ส่วนใดของเว็บแสดงอะไรออกมาบ้างและตั้งค่าให้สำหรับผู้ใช้งานกลุ่มต่าง ๆ

ซึ่งในส่วนนี้เป้นส่วนที่ joomla  2.5 เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งแต่เดิมนั้นเราจะมีกลุ่มของสมาชิก กลุ่มของ Supper Admin กลุ่มของ Manager แต่สำหรับในเวอรืชั่น2.5นี้นั้นจะสามารถเพิ่มกลุ่มใหม่เข้ามาได้เองดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดสิทธิที่ละเอียนดขึ้น

 

ขอบคุณ

โอเพนซอร์สทูเดย์
w3cbiz hosting

Twitter

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

Powered by Drupal